PHẦN MỀM KENTEST – Phiên Bản 8.0

PHẦN MỀM KENTEST – Phiên Bản 8.0

Người Viết : Bùi Tiến Trường
Điện thoại : 098 999 5221
Email : buitientruong@gmail.com

CÀI ĐẶT PHẦN MỀM
THIẾT LẬP KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU

 1. QUẢN LÝ MÔN THI VÀ NHẬP CÂU HỎI TỪ WORD
 2. THIẾT LẬP CẤU TRÚC BÀI THI TRẮC NGHIỆM
 3. CẬP NHẬT CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRONG CSDL
 4. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KỲ THI TRẮC NGHIỆM
 5. QUẢN LÝ DANH SÁCH HỒ SƠ SINH VIÊN DỰ THI
 6. TẠO PHẦN MỀM EXE THI TRẮC NGHIỆM
 7. QUẢN LÝ BÀI THI LƯU TỪ PHẦN MỀM THI EXE
 8. XUẤT ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM RA TẬP TIN WORD

HƯỚNG DẪN THI TỪ PHẦN MỀM THI EXE
TẠO BỘ CÀI PHẦN MỀM EXE THI TRẮC NGHIỆM

 

CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

Bước 1 : cài đặt phần mềm qua tài khoản Administrator

hd004

Bước 2 : tiếp tục cài đặt theo hướng dẫn. Chọn lại đường dẫn đến thư mục cần cài đặt, khuyến cáo nên để ở mặc định trong ổ D:

hd006

Bước 3 : tiếp tục đến phần tùy chọn ghi đè hoặc bỏ qua, đối với những máy đã cài đặt tập tin CSDL trước đó. Nếu không muốn ghi đè, hãy ấn nút Skip All

hd008

Bước 4 : tiếp tục đến khi Ấn Finish để hoàn tất cài đặt


THIẾT LẬP KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bước 1 : Khởi động phần mềm, nếu chưa thiết lập kết nối thì sẽ hiển thị giao diện sau

hd010

Bước 2 : Nhập các thông tin gồm :

– tên máy chủ : là tên của Server Name (thường là tên máy). Bạn có thể khởi động SQL Server để lấy tên máy chủ ở mục Server type.

– tên cơ sở dữ liệu : mặc định là KENTESTDB

Nếu kết nối qua mạng thì cần nhập tài khoản :

– tên đăng nhập : thường là sa

– mật khẩu : mật khẩu SQL Server theo tài khoản

Sau đó ấn nút Chấp Nhận Kết Nối để đăng nhập phần mềm.

hd012

Bước 3 : trường hợp chưa đăng ký tập tin CSDL với SQL Server, hãy ấn nút AttachDB.

hd014

Tập tin mặc định đặt trong ổ D (khi cài đặt phần mềm đã để trong đó sẵn).

Hãy ấn nút Đăng Ký CSDL (Attach DB) để tiến hành tự động đăng ký

 

 1. QUẢN LÝ MÔN THI VÀ NHẬP CÂU HỎI TỪ WORD

Bước 1 : Khởi động chương trình, ấn nút Tạo File Word Để Nhập Câu Hỏi nếu trong CSDL chưa có ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm.

hd002

Khi đó chương trình sẽ tạo ra 1 tập tin Word chứa mẫu như sau :

hd019

Hướng Dẫn Nhập Dữ Liệu Trên Bảng

Nếu bảng nhập ở trên không đủ để nhập câu hỏi, bạn hãy copy biểu mẫu dưới đây rồi chèn thêm vào phía dưới bảng quy cách nhập.

CH 1 C
ảnh
A
B
C
D

Phần CH : nhập nội dung câu hỏi. nội dung có thể chứa hình ảnh, công thức…

Phần ảnh : lưu ảnh câu hỏi tách khỏi nội dung để dễ theo dõi.lưu ý chỉ ghi 1 ảnh duy nhất và đặt chế độ layout là Inline with Text

Phần A : nội dung đáp án thứ nhất, nếu không chọn đáp án đúng thì mặc định đáp án A là đáp án đúng của câu hỏi

Phần B, C, D : nội dung đáp án tiếp theo

Phần bên cạnh A,B,C,D : nếu đáp án nào đúng thì đánh dấu *

Phần số 1 : mức độ khó của câu hỏi, dùng để chia đề thi thành nhiều mức khác nhau. Nhập bằng số nguyên 1,2,3,4…

Phần C : cho phép nhập C hoặc K. Nếu nhập C nghĩa là cho phép đảo vị trí đáp án khi xuất đề thi, K thì giữ nguyên trật tự vị trí đáp án khi xuất đề thi

Phần trống phía sau chữ C : Thông thường để trống đối với loại ngân hàng câu hỏi không có nhóm câu (dạng Question của tiếng anh). Ta bắt đầu đánh số các câu hỏi liên kết với ở trên. Do đó khi ra đề, mảng câu hỏi liên kết sẽ được chọn ra đề thi.Ta vẫn đánh số lần lượt 1,2,3…bắt đầu từ câu hỏi thứ 2 trong mảng câu hỏi.

Bước 2 : Để nhập ngân hàng câu hỏi tự động từ tập tin WORD vào CSDL, ta ấn nút Quản lý môn thi và nhập câu hỏi từ Word

hd002

Bước 3 : Trên giao diện quản lý, ta tiến hành các bước như sau :

hd022

Bước 3.1 : tạo môn thi trắc nghiệm mới

– ấn nút Thêm Mới

– Nhập các thông tin :

+ mã môn (tiếng việt không dấu, gõ liền)

+ tên môn thi

+ loại câu hỏi : dạng TEXT (chỉ ký tự) hoặc WORD (kèm hình ảnh, công thức)

– Ấn nút Ghi Lại

Bước 3.2 : Nhập tự động câu hỏi từ Word vào CSDL

– Chọn môn thi cần nhập câu hỏi trong danh sách các môn thi

– ấn nút Tìm tập tin, và tìm đến tập tin Word chứa ngân hàng câu hỏi trên máy

– để kiểm tra lại tập tin có chính xác hay không, có thể ấn nút mở lại qua Word để kiểm tra

– để kiểm tra hình ảnh có đúng hay không (thường người nhập không để ý nên thường hay sai, khuyến cáo nên dùng chức năng này trước khi nhập). Hãy ấn nút Xuất hình ảnh để kiểm tra trước, chương trình sẽ xuất ảnh từ Word ra để bạn kiểm tra xem có đúng với yêu cầu của phần mềm không

– Ấn nút Phân Tích tập tin và Ghi câu hỏi. các câu hỏi ghi thành công sẽ chuyển màu sang màu vàng, nếu lỗi phát sinh thì lần sau ta hãy xóa các câu đó đi rồi tiến hành lại công việc nhập này.

 1. THIẾT LẬP CẤU TRÚC BÀI THI TRẮC NGHIỆM

Bước 1 : Khởi động chương trình, ấn nút Thiết lập cấu trúc bài thi

hd002

Bước 2 : trên giao diện quản lý, thực hiện các chức năng :

hd025

– Chọn môn thi cần thiết lập trong danh sách

– Ấn nút Đọc cấu trúc bài thi để xem thiết lập trước đó.

– Nếu muốn cập nhật lại cấu trúc đề thi :

+ Nhập số câu hỏi thi

+ Nhập thời gian làm bài (tính bằng số phút)

+ Nhập số câu hỏi theo từng mức. Ở các mức sẽ hiển thị số lượng câu hỏi, và cho phép tùy chọn lấy số câu ngẫu nhiên ở mỗi mức. (thường quy ra dạng khó, trung bình, dễ..)

+ sau đó tích chọn vào mục Chấp Nhận Lưu và ấn nút Ghi Thiết Lập.

 

 1. CẬP NHẬT CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRONG CSDL

Bước 1 : Khởi động chương trình, ấn nút Cập nhật câu hỏi trắc nghiệm

hd002

Bước 2 : trên giao diện quản lý, thực hiện các chức năng :

hd028

– Chọn môn thi trong danh sách các môn đang hiển thị

– Ấn nút Xuất danh sách câu hỏi (hoặc kích đúp môn thi) để xuất danh sách câu hỏi của môn thi ra danh sách quản lý.

– Chức năng cập nhật bao gồm :

+ tùy chọn mục đáp án đúng, mức khó, đảo đáp án. Sau đó ấn Ghi Lại Tùy Chọn Cho Câu Hỏi để cập nhật

+ chỉnh sửa hình ảnh cho câu hỏi thì ấn nút Cập Nhật Hình Ảnh. Khi đó giao diện cập nhật ảnh sẽ hiện ra để làm việc

+ Để cập nhật nội dung câu hỏi, ấn nút Cập Nhật Câu Hỏi. Sau khi cập nhật có thể ấn Ghi Lại để lưu trữ.

+ Để xóa câu hỏi, ấn nút Xóa Câu Hỏi.

– Hướng dẫn tạo nhóm câu hỏi :

+ Chọn (bôi đen) các câu hỏi trong cùng 1 nhóm. Là các câu có nội dung giống nhau nhưng khác nhau về câu hỏi hoặc đáp án. Loại câu hỏi này thường gặp trong các bài tập Question của môn tiếng anh, nghĩa là có 1 đoạn văn giống nhau nhưng có nhiều câu hỏi và đáp án khác nhau.

+ Sau khi bôi đen danh sách câu hỏi, ấn nút Ghi Các Câu Chọn Thành Nhóm

+ Chương trình sẽ lưu lại nhóm câu hỏi với câu đầu tiên có mã trống, còn các câu sau sẽ liên kết đến câu đó qua ID câu hỏi và vị trí trong nhóm.

– Hướng dẫn cập nhật câu hỏi trong nhóm :

+ Khi chọn vào câu hỏi có phần ID câu hỏi liên kết, chương trình sẽ cho phép thay đổi lại mã câu hỏi nguồn và vị trí trong nhóm

+ Khi muốn ghi lại câu hỏi vào nhóm ta ấn nút Cập Nhật

+ Khi muốn xóa câu hỏi trong nhóm, ấn nút Xóa.


 1. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KỲ THI TRẮC NGHIỆM

Bước 1 : Khởi động chương trình, ấn nút Tổ chức và Quản lý kỳ thi trắc nghiệm

hd002

Giao diện quản lý kỳ thi

hd031

Bước 2 : Quản lý kỳ thi

hd033

– Hiển thị kỳ thi : chọn thời gian lập kỳ thi (tháng, năm). Trường hợp muốn liệt kê kỳ thi của cả năm thì lựa chọn phần nhập tháng là dấu thăng. Ấn nút Hiển thị kỳ thi theo thời gian, danh sách kỳ thi sẽ liệt kê lên danh sách bên dưới

– Thêm mới kỳ thi : ấn nút thêm mới, giao diện nhập kỳ thi mới sẽ hiện lên để nhập thông tin. ấn nút Ghi lại để tạo kỳ thi mới

– Cập nhật kỳ thi : lựa chọn kỳ thi cần cập nhật, ấn nút Sửa để mở giao diện cập nhật thông tin. Sau khi nhập lại, ấn nút Ghi lại để cập nhật lại thông tin kỳ thi

– Xóa kỳ thi : khi lựa chọn chức năng xóa, mọi thông tin của kỳ thi đó (môn thi, điểm thi) sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu. Do đó cần phải thận trọng khi lựa chọn chức năng này

Bước 3 : Quản lý môn thi cho kỳ thi đang chọn bên khung kỳ thi

hd035

– Thêm mới môn thi : ấn nút Thêm môn, giao diện nhập môn thi mới sẽ hiện lên để nhập thông tin. ấn nút Ghi lại để tạo môn thi mới

– Sửa ngày thi : Khi muốn sửa ngày dự thi của môn thi nào, ta chọn môn thi rồi ấn nút Sửa. giao diện cập nhật môn thi sẽ hiển thị và cho phép thay đổi thông tin ngày thi.

– Xóa môn thi : khi lựa chọn chức năng xóa, mọi thông tin của môn thi đó (điểm thi của sinh viên dự thi) sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu. Do đó cần phải thận trọng khi lựa chọn chức năng này

– Tùy chọn thiết lập máy khách khi dự thi môn thi trắc nghiệm :

+ Khóa máy : máy dự thi sẽ khóa các chức năng trên hệ thống và chỉ để phần mềm thi được hoạt động (ứng dụng tốt nhất cho hệ điều hành WinXP)

+ So sánh đáp án : cho phép so sánh câu trả lời của người dự thi với đáp án đúng của chương trình sau khi dự thi xong

+ Xuất bài thi ra Word : cho phép sao lưu lại bài thi của người dự thi ra tập tin Word.

Bước 4 : Quản lý danh sách dự thi theo môn thi trắc nghiệm

– Hiện danh sách dự thi :

+ Tùy chọn việc hiển thị danh sách (nhập mã sv, tên, tình trạng thi) để lọc danh sách liệt kê. Nếu không nhập gì là lựa chọn hiển thị toàn bộ

+ Ấn nút Hiển thị danh sách dự thi để liệt kê danh sách dự thi

– Thêm danh sách dự thi

+ Để thêm người dự thi là các hồ sơ được lưu trong CSDL, ta ấn nút Thêm DS dự thi từ CSDL.

* Lựa chọn danh sách hồ sơ (theo lớp, hoặc theo mã), ấn nút Tìm kiếm

* Trong danh sách liệt kê, lựa chọn hoặc chọn tất cả rồi ấn nút Chuyển danh sách đó sang danh sách dự thi bên cạnh.

* Để chấp nhận ghi lại danh sách dự thi, ấn nút Ghi vào danh sách dự thi

hd037

+ Để thêm người dự thi là các hồ sơ lưu trong tập tin Excel, ta ấn nút Thêm DS dự thi từ file Excel.

 • Ấn nút Mở và đọc tập tin Excel để lấy danh sách dự thi. Tập tin excel bao gồm các cột thông tin : mã dự thi, số báo danh, họ đệm, tên, ngày sinh, ghi chú.
 • Nội dung tập tin đọc được sẽ liệt kê ra danh sách, trong cột Lỗi phát sinh sẽ hiển thị nếu thông tin mã dự thi hoặc số báo danh bị lỗi
 • Để chấp nhận ghi lại danh sách dự thi, ấn nút Ghi vào danh sách vào CSDL

hd039

– In danh sách dự thi :

Danh sách dự thi của môn thi sẽ được in ra tập tin Word

– Xuất bài đã thi :

+ Đối với người dự thi đã làm xong bài thi (có điểm, có bài thi lưu trên máy chủ). Ta lựa chọn người dự thi trong danh sách liệt kê

+ Ấn nút Xuất bài thi ra Word để in bài thi ra tập tin Word.

– Tạo SBD tự động

+ Đối với các người dự thi chưa đánh số báo danh. Ta lựa chọn chức năng này để đánh SBD tự động cho người đó.

+ Khi dự thi người thi chỉ cần nhập mã dự thi hoặc SBD là có thể tiến hành dự thi

– Xóa dòng chọn :

+ Ta bôi đen các dòng cần xóa trong danh sách liệt kê

+ Ấn nút Xóa dòng chọn để xóa bỏ, lưu ý khi xóa là không thể khôi phục lại được

– Sửa tình trạng

+ Bôi đen danh sách hoặc lựa chọn hồ sơ cần cập nhật tình trạng

+ Lựa chọn tình trạng thi gồm : Chưa thi, Đã thi, Cho thi lại, Cấm thi, Xóa cấm thi.

+ Ấn nút sửa tình trạng để cập nhật

– Thống kê kết quả làm bài thi theo các tiêu chí :

+ Tìm [N] bài thi có điểm cao nhất, thấp nhất

+ Thống kê các sinh viên đã thi (đỗ, trượt), chưa thi

hd041

+ Việc thống kê có thể tiến hành lọc dữ liệu trên toàn bộ môn thi trong kỳ thi hoặc chỉ lựa chọn 1 môn thi duy nhất.

+ Kết quả thống kê còn được lưu trữ lại bằng cách xuất ra tập tin Excel để lưu lại.

hd043


 1. QUẢN LÝ DANH SÁCH HỒ SƠ SINH VIÊN DỰ THI

Bước 1 : Khởi động chương trình, ấn nút Quản lý danh sách hồ sơ sinh viên dự thi

hd002

Bước 2 : Quản lý danh sách lớp. Ta phải nhập lớp trước rồi mới nhập được hồ sơ sinh viên vào theo từng lớp

hd045

– Thêm mới : xóa trắng các ô nhập liệu để nhập thông tin lớp. lưu ý mã lớp nên viết không dấu, không có dấu cách.

– Cập nhật : cho phép thay đổi nội dung về mã lớp, tên lớp

– Xóa lớp : khi xóa lớp thì các hồ sơ sinh viên trong lớp đó cũng sẽ bị xóa theo

– Ghi lại : ghi thêm mới hoặc ghi cập nhật thông tin cho lớp

– Không ghi : bỏ qua việc thêm hoặc cập nhật lớp

Bước 3 : Quản lý hồ sơ sinh viên

hd047

– Hiện danh sách sinh viên :

+ chọn lớp trong hộp danh sách. Nếu mới cập nhật lớp thì ấn nút Refresh để làm mới lại hộp danh sách lớp.

+ Ấn nút Hiện danh sách để liệt kê danh sách sinh viên của lớp đang chọn

– Thêm mới hồ sơ :

+ Sau khi đã chọn lớp, ta có thế ấn nút Thêm SV, sau đó nhập các thông tin vào phần nhập liệu. Cuối cùng ấn nút Ghi SV để lưu lại hồ sơ sinh viên.

+ Ta cũng có thể nhập 1 danh sách các hồ sơ cho 1 lớp (phải chọn lớp trước). Sau đó ấn nút Nhập DS từ Excel. Khi đó chương trình cho mở 1 tập tin Excel chứa danh sách cần nhập, ta kiểm tra lại dữ liệu đọc từ file Excel trước khi ghi lại vào CSDL.

hd049

– Cập nhật hồ sơ :

+ Kích đúp vào hồ sơ trong danh sách liệt kê, khi đó thông tin hồ sơ sẽ được hiển thị sang các ô nhập liệu bên cạnh

+ Người dùng thay đổi thông tin, sau đó ấn nút Ghi SV để cập nhật hồ sơ

– Cập nhật hình ảnh :

+ Kích đúp vào hồ sơ trong danh sách liệt kê, khi đó thông tin hồ sơ sẽ được hiển thị sang các ô nhập liệu bên cạnh

+ Ta sử dụng nút Tìm ảnh, Ghi ảnh, Xóa ảnh để cập nhật hình ảnh cho hồ sơ đang xem

+ Để nhập hình ảnh cho nhiều sinh viên cùng lúc. Ta tạo 1 thư mục hình ảnh với tên ảnh chính là mã sinh viên. Sử dụng chức năng Thêm Ảnh để kiểm tra và đối chiếu mã sinh viên với tên hình ảnh để cập nhật ảnh hồ sơ cho sinh viên.

– Chuyển lớp :

+ Khi các sinh viên bị nhập nhầm sang lớp khác hoặc trong quá trình học chuyển sang lớp khác thì ta cần lựa chọn thay đổi lớp cho sinh viên

+ Ta lựa chọn (bôi đen) các hồ sơ cần chuyển, sau đó lựa chọn lớp sẽ chuyển đến trong hộp danh sách lớp chuyển. Để thực hiện chuyển lớp ta ấn nút Chuyển Lớp

– Xóa hồ sơ :

+ Ta lựa chọn (bôi đen) các hồ sơ cần xóa, sau đó ấn nút Xóa DS Chọn. khi đó toàn bộ các hồ sơ sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu

hd051

– Tạo mẫu danh sách :

+ mẫu danh sách là tập tin excel để nhập dữ liệu như sau

hd053


 1. TẠO PHẦN MỀM EXE THI TRẮC NGHIỆM

Bước 1 : Khởi động chương trình, ấn nút Xuất Chương Trình EXE Thi Trắc Nghiệm

hd002

Bước 2 : Thiết lập tùy chọn trên giao diện sau :

hd056

– Chọn môn thi cần xuất ra tập tin trong danh sách các môn thi. Khi chọn xong thì thông tin mặc định của môn thi (số câu, thời gian)

– Thiết lập các tùy chọn cho phần mềm khi dùng để thi trên máy khách :

+ Cấu trúc đề thi : cho phép thay đổi cấu trúc đề khi dự thi trên máy khách

+ Khóa máy : tắt toàn bộ ứng dụng và màn hình dưới máy khách trong khi thi

+ Chế độ xem đáp án : sau khi thi xong, thí sinh dự thi có thể xem lại bài thi của mình đồng thời so sánh được đáp án mình làm với đáp án đúng của phần mềm

+ Lưu bài thi ra Word : sau khi thi xong, thí sinh hoặc giám thị có thể xuất bài thi ra tập tin Word để kiểm tra và lưu trữ trực tiếp trên máy dự thi.

+ Thư mục trên máy chủ : là đường dẫn đến thư mục được chia sẻ trên máy chủ.Thư mục này được chia sẻ (Share) dạng Full (read/write). Khi dự thi thì bài thi của thí sinh sẽ được tự động lưu lên thư mục này.

+ Lưu đáp án trả lời : chỉ hoạt động khi cho phép lưu bài lên máy chủ. Mỗi lần thí sinh trả lời câu hỏi thì đáp án được tự động được lưu lên tập tin trên thư mục của máy chủ.

+ Lưu bài lên CSDL : bài thi được lưu lên CSDL SQL trên máy chủ. Ta cần thiết lập đầy đủ thông tin kết nối (tên máy chủ SQL, tên CSDL, tên đăn nhập, mật khẩu) để kết nối thành công và lưu bài vào CSDL.

– Sau khi thiết lập xong, ấn nút Tạo Phần Mềm EXE để xuất chương trình thi trắc nghiệm ra thư mục PhanMem

hd058

– Chương trình thi này sẽ được copy xuống thi trên các máy khách hoặc copy vào thư mục chia sẻ (share) đầy đủ full (read/write) trên máy chủ để máy khách chạy trực tiếp qua mạng.


 1. QUẢN LÝ BÀI THI LƯU TỪ PHẦN MỀM THI EXE

Bước 1 : Khởi động chương trình, ấn nút Xuất bài đã thi ra Word

hd002

Bước 2 : Lựa chọn xuất bài thi từ thư mục lưu bài trên máy chủ

hd060

– Chọn đường dẫn đến thư mục chứa bài thi. Thư mục này được lưu trên máy chủ, khi người dự thi thì bài thi được tự động lưu bài lên máy chủ

– Chọn bài thì trong danh sách. Sau đó ấn nút Xuất Bài Thi để in bài thi ra Word.

Bước 3 : Lựa chọn xuất bài thi từ cơ sở dữ liệu được lưu trữ trên CSDL tại máy chủ

hd062

– Người dùng nhập thông tin tìm kiếm bài thi (mã thí sinh, họ tên, ngày dự thi (ngày, tháng, năm), tên môn thi. Ta chỉ cần nhập vài thông tin mà không cần phải tìm hết, thông tin nhập cũng không cần nhập chính xác mà có thể nhập tương đối.

– Ấn nút Tìm kiếm, khi đó danh sách các bài thi sẽ được hiển thị xuống danh sách bên dưới

– Để xuất bài thi ra Word : Ta chọn bài thi cần xuất ra word trong danh sách bên dưới, rồi ấn nút Xuất Bài Thi để xuất nội dung bài thi ra word.

– Để xóa các bài thi trong CSDL : Ta bôi đen các dòng cần xóa khỏi CSDL, sau đó ấn nút Xóa Dòng.

 1. XUẤT ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM RA TẬP TIN WORD

Bước 1 : Khởi động chương trình, ấn nút Xuất Chương Trình EXE Thi Trắc Nghiệm

hd002

Bước 2 : Thiết lập tùy chọn cấu trúc đề thi trên giao diện sau :

hd065

– Chọn môn thi trong hộp danh sách môn thi

– Ấn nút Đọc Thông Tin để xem cấu trúc đề thi (số câu, thời gian, số câu chi tiết ở các mức độ trong đề thi)

– Ta có thể thay đổi các thông số về đề thi, sau đó tích chọn Chấp Nhận Lưu.

– Ấn nút Ghi Thiết Lập Môn Thi để lưu lại cấu trúc đề thi mới.

Bước 3 : Xuất đề thi trên giao diện Xuất Đề Thi :

hd067

– Thiết lập Header – Footer cho đề thi : nhập nội dung cần hiển thị trong đề thi, thông thường đây là các thông tin về nơi tổ chức kỳ thi, thông tin môn thi, thông tin sinh viên dự thi và ghi chú cuối bài thi.

– Nhập số lượng đề thi cần tạo ra, với các tùy chọn sau đây :

+ nội dung câu hỏi trong đề thi có thể giống hoặc khác nhau. Nhưng khi tạo đề thì vị trí các câu hỏi cũng như đáp án từng câu sẽ thay đổi.

+ Thiết lập phông chữ, cỡ chữ mặc định cho đề thi

+ Chọn thư mục nơi sẽ lưu trữ đề thi sau khi xuất ra Word xong

+ Cho phép in kèm bảng đánh dấu đáp án, bảng đáp án cho mỗi đề thi.


HƯỚNG DẪN THI TỪ PHẦN MỀM THI EXE

Bước 1 : Sau khi copy phần mềm xuống máy dự thi, ta khởi động lần đầu bằng cách kích phải chuột và chọn Run As Adminidtrator

hd069

Bước 2 : Trường hợp phần mềm vẫn báo lỗi, có thể do chưa đăng ký đầy đủ OCX với hệ thống. ta mở thư mục chứa phần mềm, ta sẽ thấy thư mục System.

Ta chọn đến tập tin Crack.bat, kích phải chuột và chọn Run as administrator để đăng ký OCX cho phần mềm

hd071

Bước 3 : Sau khi khởi động thành công, Ta nhập thông tin thí sinh trên giao diện sau :

hd073

– Nhập các thông tin người dự thi (mã thí sinh, họ tên, ngày sinh)

+ Nếu cho phép lưu bài lên máy chủ : kiểm tra lại đường dẫn có tồn tại hoặc cho phép ghi hay không bằng cách ấn nút tích bên cạnh. Ta có thể sửa lại đường dẫn trực tiếp trong ô nhập liệu thư mục.

+ Nếu cho phép lưu bài lên CSDL : khi chương trình thông báo kết nối không thành công thì ấn nút Thiết Lập Máy Chủ để nhập lại các thông tin thiết lập kết nối lại.

+ Nếu cho phép thiết lập cấu trúc bài thi : ấn nút Thiết Lập Môn Thi để cài đặt lại về thời gian, số câu trong bài thi nếu muốn thay đổi.

– Sau khi nhập xong, ấn nút Bắt Đầu Làm Bài (hoặc Enter) để tiến hành làm bài thi.

Trường hợp muốn ghi điểm vào trong kỳ thi (khi kết nối máy chủ) :

 • ta nhập mã dự thi hoặc số báo danh.
 • ấn nút tìm kiếm để tìm hồ sơ. Nếu tìm thấy sẽ tự động xuất hiện thông tin về họ tên và ngày sinh.
 • Sau khi thi xong thì điểm thi và bài thi sẽ được lưu lên CSDL trên máy chủ cả trong phần lưu bài và phần quản lý kỳ thi trắc nghiệm.

Bước 4 : Giao diện làm bài thi

hd075

Chức Năng Phím Tắt Mô tả chức năng hoạt động
Xử Lý Giao Diện

 

F1, F2, F3 Thiết lập về phông chữ : phóng to, thu nhỏ, chỉnh phông cho khung hiển thị câu hỏi
F5 Hiển thị / Ẩn bảng hướng dẫn hệ thống phím tắt ở dưới khung làm việc
+ , – , 0 Xử lý ảnh (khi có) của câu hỏi. Hỗ trợ phóng to, thu nhỏ, hoặc xem chi tiết ảnh của câu hỏi
Phím Phím T Gọi đến chức năng Tính Điểm, khi bạn muốn kết thúc bài thi
Phím I Gọi đến chức năng In Bài, khi bạn muốn theo dõi tổng quát toàn bộ bài thi
Chọn Đáp Án A, B, C, D, E, F Lựa chọn đáp án cho câu hỏi ứng với phím bấm
Kích chuột Khi bạn có đặt chức năng Cho Phép Lựa Chọn Đáp Án Bằng Cách Kích Chuột Lên Trực Tiếp Câu Trả Lời.
Di Chuyển Câu Hỏi PageUp, PageDown Di chuyển câu hỏi lên hoặc xuống 1 câu so với câu đang xem
Home, End Di chuyển câu hỏi về câu đầu hoặc câu cuối của bài thi
Bấm Enter Bạn gõ số thứ tự câu hỏi , sau đó ấn Enter để chuyển đến câu hỏi đó

 

Bước 5 : Khi kết thúc bài thi

– Trường hợp 1 : Ta ấn nút Tính Điểm, chương trình sẽ hiện thông báo xác nhận lại việc có kết thúc bài thi hay không?

– Trường hợp 2 : Khi hết thời gian làm bài, chương trình sẽ hiện thông báo yêu cầu người dự thi kết thúc bài thi. Trường hợp không ấn, chương trình cũng tự động tính điểm sau 5 giây.

hd077 hd079

Bước 6 : Khi kết thúc bài thi, Giao diện thông báo kết quả bài thi như sau :

– Nút xem lại : cho phép người dự thi quay lại xem lại bài thi của mình vừa làm xong

– Nút in bài thi : xuất bài thi của người dự thi ra tập tin Word

– Nút thi lại : quay lại khung nhập thông tin để thí sinh khác tiếp tục thi

– Nút Tắt chương trình : kết thúc chương trình thi trắc nghiệm.

hd081

 

TẠO BỘ CÀI PHẦN MỀM EXE THI TRẮC NGHIỆM

Lý do : trong trường hợp khi sao chép phần mềm thi trắc nghiệm xuống máy khách mà không chạy được. lý do là vì máy khách chưa có các công cụ để phần mềm có thể thực thi, ta sẽ tiến hành tạo bộ cài cho chương trình EXE vừa tạo để cài đặt lên máy khách dự thi.

Bước 1 : Tạo phần mềm từ chức năng Tạo chương trình EXE thi trắc nghiệm

hd058

Bước 2 : Đổi tên và Copy tập tin TDC_Tin Hoc Dai Cuong.exe vừa tạo vào thư mục cài đặt. Thư mục này được cài sẵn trong phần mềm khi cài chương trình máy chủ

hd083

Bước 3 : Chạy phần mềm PHAN MEM TAO BO CAI DAT.exe để khởi tạo bộ cài

hd085

Bước 4 : Trên phần mềm ấn nút Open rồi tìm đến tập tin Thiet Lap Bo Cai Dat Phan Mem Thi Trac Nghiem.smm cũng nằm cùng thư mục cài đặt

hd087

Bước 5 : Cài đặt các thiết lập trên phần mềm tạo bộ cài (thường đã cài sẵn), Ta chỉ nên sửa lại vị trí tập tin EXE để thi trắc nghiệm

– Chọn đường dẫn đến thư mục chứa phần mềm thi trắc nghiệm. ấn OK để đưa file vào danh sách

hd089

– thiết lập lại shortcut phần mềm để hiển thị bản chạy ra màn hình desktop

+ chuyển xuống tab Shortcuts

+ kích đúp vào mục Desktop. Sẽ mở ra hộp thoại thiết lập

+ ấn nút chọn file, sau đó tìm đến tập tin TDC_Tin Hoc Dai Cuong.exe

– lặp lại sửa cho shortcut cho mục Program group

hd091

– Sau khi thiết lập xong, ấn nút Ghi

hd093

– Chương trình sẽ tạo ra bộ cài cho phần mềm thi trắc nghiệm

hd095

Bước 6 : Bộ cài phần mềm sẽ được xuất ra máy. Ta tiến hành sao chép tập tin này xuống máy khách để cài đặt

hd097

Bước 7 : Khi cài đặt phần mềm trên máy khách, phải cài với tài khoản Administrator

hd099
Ấn Vào Đây Để Theo Dõi FaceBook Truongbt

Advertisements

About dontruongbt

Phong Kiến Đại Sư
Bài này đã được đăng trong Lập Trình. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s