Phần mềm trắc nghiệm KENTESTv80

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU PHẦN MỀM KENTEST
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KỲ THI TRẮC NGHIỆM QUA MẠNG LAN

I. Chức năng và lợi ích của khách hàng khi sử dụng phần mềm trắc nghiệm Kentest

1. Giới thiệu về phần mềm

Phần mềm Kentest là 1 chương trình tổ chức và quản lý kỳ thi trắc nghiệm tổng hợp, hỗ trợ thi trắc nghiệm trên mạng LAN sử dụng cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2005. Đây là phần mềm phát triển để ứng dụng thi các môn trắc nghiệm ứng dụng các bộ môn tự nhiên, xã hội, công nghệ thông tin,… câu hỏi của môn thi có thể chứa các công thức, hình ảnh với phông chữ chuẩn Unicode hiện hành.

Phần mềm có thể hỗ trợ tổ chức thi trắc nghiệm qua mạng LAN hoặc thi ở từng máy đơn lẻ khi hệ thống mạng không hoạt động. Với 1 số các môn yêu cầu thi trên giấy, phần mềm cũng cho phép xuất ra các đề thi trắc nghiệm ra bộ soạn thảo MS Word một cách đơn giản.

2. Cấu hình triển khai hệ thống mạng LAN

Máy chủ Hệ Điều Hành : Windows Server 2003  (32 bit)

Bộ Nhớ : >4GB

Phần Mềm Ứng Dụng :

– Phần mềm máy chủ KENTEST

– Microsoft Office XP/2003

– Microsoft SQL Server 2005 (Express)

– Bộ gõ Unikey

– Microsoft Visual Basic 6.0 (nếu được)

Máy dự thi Hệ Điều Hành : Windows XP/ Window 7/8 (32 bit)

Bộ Nhớ : >2GB

Phần Mềm Ứng Dụng :

– Phần mềm thi trắc nghiệm KENTEST

– Microsoft Office XP/2003

– Microsoft Visual Basic 6.0 (nếu được)

 

3. Các lợi ích mà phần mềm đưa lại cho khách hàng

– Công việc tổ chức 1 kỳ thi trắc nghiệm rất đơn giản thông những thao tác cơ bản, có thể thao tác dễ dàng ngay cả với những người chưa có kỹ năng sử dụng máy tính

– Ngân hàng đề thi được nhập xuất bằng tập tin word. Tập tin được thiết kế dạng bảng biểu để nhập nên có thể dễ dàng sử dụng cho các giáo viên trong công tác nhập câu hỏi thi cho bộ môn của mình

– Phần mềm luôn đảm bảo điểm thi được lưu về máy chủ 1 cách chính xác nhất. Trường hợp trong quá trình thi xảy ra lỗi hệ thống mạng, phần mềm vẫn có chức năng giúp cập nhật điểm thi về máy chủ thông qua tập tin chứa điểm sau khi thi xong trên máy dự thi.

– Phần mềm cho phép nhập thông tin người dự thi trực tiếp từ ngân hàng dữ liệu quản lý hoặc nhập thông qua danh sách Excel do cán bộ gửi đến cho người tổ chức thi

– Phần mềm đảm bảo việc ra đề và trộn đề thi một cách ngẫu nhiên, kết quả thi được tính toán một cách chính xác, khách quan. Ngoài ra việc cho phép thiết lập cấu trúc đề thi theo từng mức độ sẽ giúp phân loại được kết quả học tập của học sinh/sinh viên theo đúng năng lực.

– Trong quá trình dự thi, người quản lý/giáo viên coi thi có thể xử lý kỷ luật người dự thi từ xa thông qua các chức năng của phần mềm mà không cần phải trực tiếp xuống từng máy để đảm bảo sự công bằng, an toàn của kỳ thi.

– Kết quả dự thi của mỗi kỳ thi được tổng hợp báo cáo đầy đủ, bài thi của người dự thi cũng được lưu lại trên máy chủ để phục vụ cho công tác phúc tra bài thi sau này.

– Việc sử dụng phần mềm để tổ chức thi sẽ giúp cho khách hàng giảm được rất nhiều công sức, thời gian và chi phí so với cách tổ chức thi trên giấy hiện nay.

II, Giới thiệu quy trình thực hiện các chức năng của phần mềm

quytrinhv80-copy

1. Quy trình nhập ngân hàng câu hỏi đề thi

nhapdethi-copy

Bước 1 : Người quản trị cung cấp cho các giáo viên bộ môn tập tin Word chứa mẫu nhập câu hỏi trắc nghiệm

Bước 2 : Giáo viên bộ môn tự phân công cho các giáo viên để nhập câu hỏi, sau đó tổng hợp lại thành 1 tập tin duy nhất để gửi lại cho người quản trị

Bước 3 : Người quản trị kiểm tra lại tính chính xác của ngân hàng câu hỏi trước khi nhập vào cơ sở dữ liệu

Bước 4 : Nếu ngân hàng đề thi đã chuẩn. Sử dụng chức năng Quản lý môn thi để :

– Tạo môn thi mới để nhập câu hỏi

– Lựa chọn cho phần mềm tự động đọc và nhập câu hỏi từ tập tin Word vào môn thi trắc nghiệm vừa tạo

 

2. Quy trình nhập thông tin học sinh/sinh viên

nhaphoso-copy

Bước 1 : Người quản trị cung cấp cho các Cán bộ phòng quản lý học sinh/sinh viên tập tin Excel chứa mẫu nhập thông tin (Mã học sinh/sinh viên, họ tên, ngày sinh)

Bước 2 : Cán bộ quản lý phân công cho các giáo viên quản lý các lớp để nhập danh sách học sinh/sinh viên hoặc tự nhập nếu đang quản lý. Lưu ý danh sách học sinh/sinh viên mỗi lớp sẽ được lưu trên 1 tập tin.

Bước 3 : Người quản trị nhận lại danh sách các tập tin Excel theo từng lớp

Bước 4 : Sử dụng chức năng Quản lý danh sách hồ sơ

– Tạo danh sách các lớp

– Nhập tự động danh sách học sinh/sinh viên theo từng lớp

3. Quy trình thiết lập cấu trúc đề thi

cautrucde-copy

Tác nhân : Người quản trị, cán bộ phòng khảo thí, giáo viên bộ môn

Chức năng : Thiết lập cấu trúc bài thi

Hoạt động :

 • Lựa chọn môn thi trắc nghiệm
 • Đọc thông tin thiết lập cho môn thi
 • Nhập lại thông tin cấu trúc đề thi mới
  • Số câu trong đề thi
  • Thời gian làm bài thi (tính theo phút)
  • Số câu ở mỗi mức độ khó của ngân hàng đề thi
  • Tùy chọn cho phép đảo các câu hỏi ở các mức khó hay không
 • Lưu lại thiết lập cho cấu trúc đề thi.
 • Tiếp tục thực hiện với các môn thi tiếp theo

4. Quy trình tổ chức kỳ thi trắc nghiệm qua mạng LAN

thi-copy

4.1. Tổ chức kỳ thi

Tác nhân : Người quản trị, cán bộ phòng khảo thí

Chức năng : Tổ chức kỳ thi trắc nghiệm

Hoạt động :

 • Nhập thông tin kỳ thi trắc nghiệm
 • Lựa chọn môn thi cho kỳ thi
  • Lựa chọn 1 hoặc nhiều môn thi trắc nghiệm
  • Thiết lập ngày tổ chức thi cho môn thi
  • Thiết lập chức năng trên máy khách khi dự thi (cho phép lưu bài hoặc so sánh đáp án sau khi thi
 • Nhập danh sách người dự thi
  • Người dự thi có thể là học sinh/sinh viên đang quản lý theo danh sách lớp có sẵn trong cơ sở dữ liệu
  • Người dự thi được nhập từ bên ngoài thông qua mẫu nhập Excel
  • Thiết lập số báo danh dự thi
  • Cập nhật tình trạng cấm thi hoặc ghi chú lại các học sinh/sinh viên theo danh sách do giáo viên bộ môn gửi đến
  • In danh sách dự thi để gửi về từng phòng tổ chức thi. Nên in 3 bản để dán cửa 1 bản, giáo viên trông thi 1 bản và lưu lại 1 bản.

 4.2. Học sinh/Sinh viên dự thi :

 • Học sinh/sinh viên kiểm tra lại thông tin dự thi của mình (mã dự thi và số báo danh)
 • Khi vào phòng thi, người dự thi có thể được phân máy tự động nếu ứng dụng công nghệ thẻ học viên RFID thông qua máy giáo viên.
 • Người dự thi nhập vào mã dự thi hoặc số báo danh để tiến hành kiểm tra dữ liệu. Nếu báo lỗi thì kiểm tra lại ngày thi xem có đúng là ngày hiện tại không, các trường hợp khác thì cần báo lại cho giáo viên coi thi để xử lý.
 • Sau khi kiểm tra thành công, người dự thi xem thông tin (họ tên, ngày sinh) có đúng không. Khi đã lựa chọn môn thi, người dự thi ấn nút Bắt đầu làm bài để tiến hành làm bài thi
 • Người dự thi tiến hành làm bài
 • Sau khi kết thúc bài thi (hết giờ hoặc người dự thi muốn dừng bài thi). Kết quả làm bài sẽ được lưu về máy chủ, đồng thời cũng hiển thị lên cho người dự thi biết kết quả làm bài của mình.

III, Hướng dẫn xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình tổ chức thi

1. Máy dự thi bị hỏng trong quá trình thi

 • Trường hợp máy dự thi có thể hoạt động trở lại :
  • Người dự thi nhập lại mã dự thi vào phần mềm
  • Chương trình sẽ cho người dự thi được phép thi lại. Bài thi sẽ được tiếp tục vào đúng thời điểm cuối cùng mà người dự thi tương tác với phần mềm.
  • Nếu bài thi không còn lưu thì người dự thi sẽ phải làm lại bài thi từ đầu với đề thi giống như đề thi cũ
 • Trường hợp máy dự thi không thể tiếp tục hoạt động
  • Người quản trị cần phải thiết lập lại tình trạng dự thi của người dự thi về trạng thái ‘Cho thi lại’ trong chức năng quản lý kỳ thi trên máy chủ
  • Người dự thi nhập lại mã dự thi và tiến hành làm lại bài thi. Cấu trúc và câu hỏi đề thi vẫn giống như đề thi cũ.

2. Máy chủ bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng trong khi tổ chức thi

 • Trường hợp máy chủ có thể tiếp tục hoạt động :
  • Người dự thi làm bài thi bình thường
  • Khi lưu điểm lên máy chủ, phần mềm sẽ tự động kết nối lại để lưu điểm lên máy chủ
  • Trường hợp không thể kết nối, chương trình sẽ tạo tập tin để ghi lại điểm thi. Tập tin này được sao chép lại và lưu về máy chủ sau khi đã sửa xong máy chủ.
 • Trường hợp máy chủ bị hỏng và có máy dự phòng :
  • Ta đổi tên máy dự phòng theo tên máy chủ hiện đang sử dụng
  • Lập lại kỳ thi, môn thi, danh sách thi đúng theo những gì đã thực hiện ở máy chủ cũ
  • Khi đó máy dự thi sẽ kết nối đến máy dự phòng như máy chủ bình thường
 • Trường hợp máy chủ hỏng và không có máy dự phòng :
  • Người dự thi làm bài thi bình thường
  • Sau khi làm bài xong chương trình sẽ tạo tập tin để ghi lại điểm thi. Tập tin này được sao chép lại và lưu về máy chủ sau khi đã sửa xong máy chủ.

3. Sinh viên thông báo máy không cho phép dự thi vì cảnh báo cấm thi hoặc báo là đã dự thi:

 • Khi người dự thi thông báo là bị cấm thi :
  • Người quản trị kiểm tra lại ghi chú của người dự thi đó trong chức năng quản lý kỳ thi. Nếu đúng là ghi chú cấm thi thì cần liên hệ lại với cán bộ lập danh sách thi để giải thích nguyên nhân cấm thi
  • Trường hợp cấm thi sai, người quản trị sẽ xóa ghi chú cấm thi trên máy chủ. Sau đó người dự thi sẽ nhập lại thông tin và được dự thi bình thường
 • Khi người dự thi thông báo là đã dự thi xong
  • Người quản trị kiểm tra lại tình trạng dự thi của người dự thi đó trong chức năng quản lý kỳ thi. Nếu đúng là đang ở tình trạng ‘Đã thi’ mà đã có bài thì sẽ xuất bài thi ra để người dự thi biết mình đã thi khi nào, thời điểm nào, bài thi làm đúng sai. Nếu người dự thi nhất quyết không đồng ý thì sẽ ghi chú lại và chờ xử lý sau kỳ thi
  • Trường hợp ở tình trạng ‘Đã thi’ nhưng chưa có bài thi, có thể do thiết lập sai. Người quản trị sẽ thiết lập lại tình trạng dự thi về ‘Chưa thi’. Sau đó người dự thi sẽ nhập lại thông tin và được dự thi bình thường

4. Xử lý kỷ luật người dự thi qua mạng

 • Khi cán bộ coi thi hoặc thông qua giám sát Camera phát hiện người dự thi có hành vi gian lận trong khi dự thi.
 • Cán bộ coi thi có thể trực tiếp xử lý kỷ luật thông qua máy giáo viên trong phòng quản lý thi. Hoặc không thì báo cáo lại tên máy, hoặc mã dự thi cần xử lý về cho người quản trị
 • Người quản trị sẽ tìm đến người dự thi đó và lựa chọn hình thức xử lý kỷ luật từ máy chủ trong chức năng quản lý kỳ thi theo các hình thức sau :
  • Cảnh cáo nhưng vẫn cho tiếp tục thi
  • Trừ điểm 30%, 50% nhưng vẫn cho thi
  • Trừ điểm 100% bài thi
  • Kết thúc và tính điểm bài thi ngay thời điểm này mà không cho thi tiếp
  • Trừ 30%, 50%, 100% và dừng bài thi ngay lập tức.

5. Trường hợp thay đổi mật khẩu kết nối tới SQL Server

 • Khi các máy dự thi muốn kết nối tới cơ sở dữ liệu thì cần phải có mật khẩu để đăng nhập vào SQL Server. Nếu mật khẩu bị thay đổi thì sẽ phải kết nối lại, tuy nhiên nếu kết nối bằng tay lại từ đầu thì sẽ mất rất nhiều thời gian
 • Ta có thể sử dụng chức năng Tạo kết nối tự động trên máy chủ để giúp máy dự thi có thể tự động thay đổi mật khẩu đăng nhập mới
  • Ta vào chức năng Tạo kết nối tự động
  • Nhập lại các thông số kết nối cho máy chủ (tên máy, tên đăng nhập, mật khẩu). Sau đó Ghi lại tập tin kết nối đó
  • Sau khi có tập tin này, trường hợp máy dự thi nào không kết nối được bằng mật khẩu cũ sẽ tự động mở tập tin này để đọc mật khẩu kết nối mới để tự động thay đổi lại.
Advertisements

About dontruongbt

Phong Kiến Đại Sư
Bài này đã được đăng trong Lập Trình. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s