Dân Giang Hồ – Tổng Hợp Liên Kết Từ TRUONGBTẤn Vào Đây Để Theo Dõi FaceBook Truongbt

Người Của Giang Hồ

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/04/11/nguoi-cua-giang-ho-1-quai-kiet-son-vuong/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/04/11/nguoi-cua-giang-ho-2-ly-long-than/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/04/12/nguoi-cua-giang-ho-3-lam-hue-ho/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/04/13/nguoi-cua-giang-ho-4-dai-cathay/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/04/13/nguoi-cua-giang-ho-5-lam-chin-ngon/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/04/13/nguoi-cua-giang-ho-6-hum-xam-mien-trung/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/04/13/nguoi-cua-giang-ho-7-dien-khac-kim/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/04/13/nguoi-cua-giang-ho-8-huynh-ty/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/04/13/nguoi-cua-giang-ho-9-le-van-tue/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/04/13/nguoi-cua-giang-ho-10-truc-lien-bang/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/04/13/nguoi-cua-giang-ho-11-hai-banh/

 

Giang Hồ Sài Gòn Tổng Hợp

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/09/11/giang-ho-sai-gon-chuong-i/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/09/11/giang-ho-sai-gon-chuong-ii/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/09/11/giang-ho-sai-gon-chuong-iii-iv/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/09/11/giang-ho-sai-gon-chuong-v-vi/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/09/11/giang-ho-sai-gon-chuong-vii-viii/

https://dontruongbt.wordpress.com/2014/05/21/giang-ho-sai-gon-ky-1-2-3/

https://dontruongbt.wordpress.com/2014/05/26/giang-ho-sai-gon-ky-4-5/

https://dontruongbt.wordpress.com/2014/06/06/giang-ho-sai-gon-ky-6-7-8/

https://dontruongbt.wordpress.com/2014/06/11/giang-ho-sai-gon-ky-9-10/

https://dontruongbt.wordpress.com/2014/06/23/giang-ho-sai-gon-ky-11-12/

 

Giang Hồ Sài Gòn

https://dontruongbt.wordpress.com/2017/08/01/dai-cathay/

https://dontruongbt.wordpress.com/2012/09/25/giai-thoai-ve-dai-cathay-giang-ho-sai-gon-truoc-1975/

https://dontruongbt.wordpress.com/2012/09/07/dai-cathay-cai-chet-cua-de-nhat-giang-ho/

 

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/07/27/duong-doi-gap-khuc-cua-lam-chin-ngon/

https://dontruongbt.wordpress.com/2012/09/25/lam-chin-ngon-giang-ho-sai-gon-truoc-1975/

https://dontruongbt.wordpress.com/2012/12/28/lam-chin-ngon-canh-tay-phai-cua-dai-cathay/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/03/18/so-phan-ngon-tay-thu-muoi-cua-lam-chin-ngon/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/01/23/giang-ho-ha-vo-si-vinh-danh-khap-vo-dai-chet-trong-noi-nuoc-lau/

 

https://dontruongbt.wordpress.com/2012/12/07/son-vuong/

https://dontruongbt.wordpress.com/2012/12/28/sonvuong/

https://dontruongbt.wordpress.com/2012/12/26/son-dao-ten-trum-du-dang-chet-khong-nham-mat/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/03/18/y-ca-let/

https://dontruongbt.wordpress.com/2012/12/07/giang-ho-thu-dai-tuan-da/

https://dontruongbt.wordpress.com/2012/12/07/huynh-ty-mai-mai-la-nhi-ca/

https://dontruongbt.wordpress.com/2014/06/02/dan-giang-ho-bac-ky-con/

https://dontruongbt.wordpress.com/2012/09/25/mathaudau/

https://dontruongbt.wordpress.com/2012/10/02/sieu-trom-khet-tieng-thach-lun/

https://dontruongbt.wordpress.com/2012/12/07/tuong-lam-son-tay-choi-bi-kich-trong-quan-doi-sai-gon-truoc-nam-1975/

https://dontruongbt.wordpress.com/2015/04/08/ky-uc-giang-ho-sai-thanh-cua-vo-su-cha-va-huong/

https://dontruongbt.wordpress.com/2015/05/06/giang-ho-phan-tranh/

 

Bạch Hải Đường

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/03/18/huyen-thoai-tuong-cuop-bach-hai-duong/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/06/11/tuong-cuop-bach-hai-duong-tong-hop/

https://dontruongbt.wordpress.com/2012/12/18/bach-hai-duong-ten-giang-ho-lung-danh-nhat-mien-nam/

https://dontruongbt.wordpress.com/2012/09/04/nhung-cuoc-dao-tau-ngoan-muc-va-ket-thuc-bi-tham-cua-bach-hai-duong/

https://dontruongbt.wordpress.com/2014/11/21/cuoc-chien-dau-voi-tuong-cuop-bach-hai-duong-ky-1-5/

https://dontruongbt.wordpress.com/2014/11/21/cuoc-chien-dau-voi-tuong-cuop-bach-hai-duong-ky-6-cuoi/

 

https://dontruongbt.wordpress.com/2012/09/04/giai-thoai-ly-ky-ve-tuong-cuop-co-doc-lung-danh-dat-sai-gon/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/01/04/dai-ca-cua-tuong-cuop-diem-khac-kim-tu-thuan/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/03/22/ten-cuop-dai-nao-nha-giam-dien-khac-kim/

 

https://dontruongbt.wordpress.com/2012/09/25/yeu-nu-giang-ho-sai-gon-truoc-1975/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/04/28/nhung-my-nhan-mau-lanh-chon-giang-ho/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/05/28/nua-the-ky-tu-vu-danh-ghen-rung-ron-nhat-sai-gon/

 

https://dontruongbt.wordpress.com/2012/12/28/cuoc-doi-ong-trum-nam-cam-tap-1-tap-3/

https://dontruongbt.wordpress.com/2012/12/28/cuoc-doi-ong-trum-nam-cam-tap-4-tap-6/

https://dontruongbt.wordpress.com/2012/12/28/cuoc-doi-ong-trum-nam-cam-tap-7-tap-10/

https://dontruongbt.wordpress.com/2012/12/28/cuoc-doi-ong-trum-nam-cam-tap-11-cuoi/

https://dontruongbt.wordpress.com/2014/06/02/mai-thi-nguyet-truong-van-hung/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/03/21/truc-mau-hau/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/12/29/tho-dai-uy/

https://dontruongbt.wordpress.com/2014/05/10/nam-cam-dung-ha-nhung-chuyen-ngoai-le/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/12/29/cuong-hip-giang-ho-dam-dot-song-bai-nam-cam/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/11/28/nhung-bong-hong-vay-quanh-trum-giang-ho-nam-cam/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/10/11/tu-truyen-cua-hoang-linh-ve-vu-nam-cam-p1/

 

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/05/17/ky-su-ve-phuoc-tam-ngon/

https://dontruongbt.wordpress.com/2012/12/05/cuoc-vuot-nguc-hy-huu-o-trai-giam-chi-hoa/

https://dontruongbt.wordpress.com/2012/12/05/nhung-ong-troi-con-trong-toa-nha-bat-giac/

https://dontruongbt.wordpress.com/2012/12/07/nguoi-dan-ba-tuyet-sac-cua-tuong-cuop-phuoc-tam-ngon/

Bình Xuyên

 https://dontruongbt.wordpress.com/2014/05/21/su-that-ve-cuoc-doi-bay-vien-thu-linh-binh-xuyen/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/12/30/thu-linh-binh-xuyen-ba-nho-muon-sung-de-tu-xu/

https://dontruongbt.wordpress.com/2014/02/20/ho-viet-su/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/06/26/nhung-trum-xa-hoi-den-khet-tieng-giang-ho-viet/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/06/26/nhung-trum-xa-hoi-den-khet-tieng-giang-ho-viet-2/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/06/14/khi-de-nhat-phu-nhan-tran-le-xuan-vao-cuoc-vu-danh-ghen-rung-ron-nhat-sai-gon/

https://dontruongbt.wordpress.com/2012/12/28/nam-vinh-hum-xam-mien-trung/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/04/20/long-tranh-ho-dau-va-tran-thua-bi-an-cua-than-cuoc/

Giang Hồ Đất Cảng

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/07/30/tong-hop-giang-ho-dat-cang/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/08/27/buc-tranh-giang-ho-dat-cang/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/05/04/giang-ho-dat-cang/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/07/31/tong-hop-vu-an-ve-dung-ha/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/12/29/moi-tinh-dam-chat-lieu-trai-cua-ba-trum-dat-cang/

https://dontruongbt.wordpress.com/2014/11/19/pho_tuong_thanh-chan/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/05/21/de-tu-ruot-cua-trum-giang-ho-cu-nen-gam-nham-mot-thoi-ngang-doc/

https://dontruongbt.wordpress.com/2014/07/28/oanh-ha-chi-gai-dung-ha-gay-dung-lai-de-che-giang-ho-dat-cang/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/11/28/diem-mat-the-he-giang-ho-sau/

 

Giang Hồ Đất Bắc

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/07/30/tong-hop-giang-ho-dat-bac/

https://dontruongbt.wordpress.com/2014/07/28/bi-mat-ve-cuoc-doi-cua-ong-trum-khanh-trang/

https://dontruongbt.wordpress.com/2012/10/02/ong-trum-khanh-trang/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/05/19/bi-mat-cuoi-cung-tren-di-cot-trum-giang-ho-khanh-trang/

https://dontruongbt.wordpress.com/2012/12/28/hai-banh/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/08/08/hai-banh-2/

https://dontruongbt.wordpress.com/2015/01/15/hai-banh-khong-di-lac-loi-se-rat-tai-hoa/

https://dontruongbt.wordpress.com/2012/12/18/ong-trum-tuan-con-giang-ho-co-chu/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/05/22/tham-nhap-bang-nhom-giang-ho-phia-tay-ha-noi/

 

Phóng Sự Tổng Hợp

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/04/20/ben-le-giang-ho-sai-gon-truoc-1975/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/03/18/ho-so-giang-ho-sau-1975/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/10/23/dan-giang-ho/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/07/31/tinh-giang-ho/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/08/05/khi-giang-ho-bong-dung-mat-so/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/05/21/giang-ho-bi-hai-ky/

https://dontruongbt.wordpress.com/2012/12/26/biet-danh-cua-nhung-giang-ho-khet-tieng/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/06/03/bong-hong-phia-sau-ke-giang-ho/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/05/24/giang-ho-dung-ben/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/05/30/trum-xa-hoi-den-coi-mang-nguoi-nhu-rac-lai-so-mot-diem-bao/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/04/29/chan-dung-hau-due-cua-nhung-ong-trum-mau-lanh/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/01/08/ong-trum-phu-mo-o-truong-ban-tu-tu/

https://dontruongbt.wordpress.com/2012/10/06/cuoc-song-o-phap-truong/

https://dontruongbt.wordpress.com/2013/01/09/kieu-nu-voi-don-ghen-khac-nghiet-cua-vo-ong-trum/

https://dontruongbt.wordpress.com/2011/11/13/co_phuong/

https://dontruongbt.wordpress.com/2011/05/30/tu_nhi/

https://dontruongbt.wordpress.com/2012/10/06/chuyen-ve-nhung-my-nhan-sai-thanh-mot-thoi/

https://dontruongbt.wordpress.com/2012/08/20/cuoc-doi-chim-noi-cua-de-nhat-my-nhan-sai-gon/

https://dontruongbt.wordpress.com/2015/05/06/vo-su-lam-huu-hoi-va-quang-doi-giang-ho-khet-tieng/

https://dontruongbt.wordpress.com/2015/09/03/giai-nhan-tuyet-sac-va-cac-tuong-cuop-noi-danh-cua-sai-gon-xua/

https://dontruongbt.wordpress.com/2015/09/03/kim-loan-cuoc-tinh-vung-trom-cua-tong-thong-nguyen-van-thieu/

Advertisements

About dontruongbt

Phong Kiến Đại Sư
Bài này đã được đăng trong Dân Giang Hồ, Phóng Sự - Ký Sự. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

7 Responses to Dân Giang Hồ – Tổng Hợp Liên Kết Từ TRUONGBT

 1. Pingback: Giang hồ Sài Gòn – Kỳ 4-5 | Truongbt

 2. erbimy nói:

  Em đang tìm kiếm tư liệu về Giang Hồ Sài Gòn xưa, tìm được blog của anh giống như “bắt được vàng” vậy, có rất nhiều tư liệu các thời kỳ với cái nhìn đa chiều. Cảm ơn anh nhiều lắm. Chúc anh vui và nhiều sức khỏe

 3. dontruongbt nói:

  Mới cập nhật thêm :
  – Thành Chân: phó tướng Dung Hà, Cái tên khiến Năm Cam cũng phải lạnh gáy
  – Cuộc chiến đấu với tướng cướp Bạch Hải Đường

 4. dontruongbt nói:

  Mới cập nhật :
  – Ký ức Giang hồ Sài thành của võ sư Chà Và Hương (https://dontruongbt.wordpress.com/2015/04/08/ky-uc-giang-ho-sai-thanh-cua-vo-su-cha-va-huong/)

 5. Lưu Manh nói:

  hình như link bảy viễn thủ lĩnh bình xuyên không đúng nó chuyển sang dung hà năm cam rồi bác

 6. Tiger nói:

  Tuyệt vời, thật hiếm hoi và quý giá!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s